Плати брзо и лесно преку нашите сервиси за онлајн плаќање
Без чекање ред во банка и без провизија!
Известување
Ве известуваме дека поради акцијата за делумно расчистување на џбунеста вегетација (трње, диви капини и др.) покрај патеката за пешачење од Стар Дојран до Нов Дојран, како и потребата за влез на возилото за изведување на самата интервенција, клупите се привремено отстранети. Во меѓувреме, додека трае расчистувањето на патеката, клупите ќе бидат поправени, реставрирани, исфарбани и вратени на истото место каде што граѓаните ќе можат да одмараат.
29.05.2023 Повеќе
На 0 луѓе и се допаѓа ова
Известување
ЈПКД „Комуналец-Полин“ Стар Дојран започнува со активности за откривање на непријавени водоводни приклучоци на водоснабдителниот систем и откривање на манипулации со водомерите и приклучоците од водомерните шахти од страна на корисниците на услугите кои имаат водоводен приклучок со водомерна шахта и водомер. Ги повикуваме сите корисници на услуги на водоснабдителниот систем кои имаат непријавен приклучок и неисправен водомер во рок од 15 дена да поднесат барање за приклучок на водоснабдителниот систем и барање за поставување на исправен водомер до ЈПКД „Комуналец-Полин „ Стар Дојран, во спротивно за сите случаи што ќе бидат откриени од овластените лица на ЈПКД „Комуналец-Полин“ Стар Дојран ќе бидат превземени понатамошни дејствија согласно Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води.
22.05.2023 Повеќе
На 4 луѓе и се допаѓа ова
Известување
Ве известуваме дека прекинот на водоснабдувањето во Нов Дојран е поради настанат дефект на главната водоводна линија и ќе трае до негово санирање, најкасно до 14:00 часот.
16.01.2023 Повеќе
На 1 луѓе и се допаѓа ова
Известување
Почитувани, Ги известуваме жителите од Нов Дојран дека ќе има промена во распоредот на подигање на комунален отпад од домаќинствата. Наместо во петок 06.01.2023, сметот ќе биде подигнат утре 05.01.2023 четврток. Ви посакуваме убави празнични денови.
05.01.2023 Повеќе
На 0 луѓе и се допаѓа ова
Прекин на водоснабдување во Стар Дојран
Почитувани корисници, Ве известуваме дека поради настанат дефект, денес 17.08.2022 (среда) во периодот од 08:00 до 13:00 часот во Стар Дојран ќе биде прекинато водоснабдувањето.
16.08.2022 Повеќе
На 0 луѓе и се допаѓа ова
Прекин на водоснабдување во Стар Дојран
Почитувани, Ве известуваме дека денес 28.07.2022 година, во периодот од 7:30 до 11:30 часот во Стар Дојран ќе биде прекинато водоснабдувањето.
27.07.2022 Повеќе
На 0 луѓе и се допаѓа ова
Известување
Почитувани корисници, Ве известуваме дека утре 07.07.2022 година (четврток) поради изведба на технички зафати на бунарско подрачје Деребаш во Стар Дојран се очекува намалување на притисокот на водата во пониските делови, како и можен прекин на водоснабдувањето во повисоките делови од Стар Дојран во периодот од 12:00 до 18:00 часот.
07.07.2022 Повеќе
На 0 луѓе и се допаѓа ова
Известување
Почитувани корисници, Ве известуваме дека прекинот на испорака на вода во целото подрачје на Стар Дојран се должи на настанат дефект на главната водоводна линија. Во моментот се работи на отстранување на дефектот и се очекува водоснабдувањето да се нормализира во текот на вечерните часови.
30.06.2022 Повеќе
На 0 луѓе и се допаѓа ова
Известување
Во врска со објавата бр.1/2022 за продажба на движни ствари – транспортни средства во сопственост на ЈПКД „Комуналец-Полин“ СтарДојран, Ве известуваме дека јавното електронско наддавање се презакажува на ден 13.06.2022 (понеделник) со почеток : -За возилото под реден број 1 од 11:00 часот; -За возилото под реден број 2 од 11:30 часот; -За возилото под реден број 3 од 12:00 часот; -За возилото под реден број 4 од 12:30 часот; -За возилото под реден број 5 од 13:00 часот; -За возилото под реден број 6 од 13:30 часот; -За возилото под реден број 7 од 14:00 часот.
01.06.2022 Повеќе
На 0 луѓе и се допаѓа ова
ОБЈАВА БР. 1/2022 за продажба на движни ствари – транспортни средства во сопственост на ЈПКД Комуналец-Полин Стар Дојран во постапка со електронско јавно наддавање
Предмет на оваа објава е продажба на движни ствари во сопственост на ЈПКД Комуналец-Полин Стар Дојран со електронско јавно наддавање: 1. FIAT TIPO DS 2. LADA KARAVAN 3. Камион TAM 2000 4. LADA NIVA 5. Камион FAP Kiper 6. DACIA PICK UP 7. Камион MERCEDES 1213 Постапката за продажба ќе се спроведува преку електронскиот систем за јавно наддавање http://www.e-stvari.mk. За да може да поднесе пријава за учество заедно со доказите утврдени во објавата, секој заинтересиран учесник треба претходно да се регистрира на страната http://www.e-stvari.mk. Доколку понудувачот e веќе регистриран се најавува со постоечките корисничко име и лозинка. Потребни документи кон пријавата за електронско јавно наддавање: 1. Пријава за учество (со точна назнака за возилото/возилата за кои се поднесува пријавата) 2. Изјава со којашто ги прифаќаат условите што се дадени во објавата 3. Изјава за давање согласност за користење и обработка на лични податоци 4. Изјава за сериозност на понудата 5. Доказ за идентитет на правните субјекти: -Тековна состојба од Централен Регистар на РСМ (не постара од шест месеци од денот утврден как краен рок за поднесување на пријавите за учество); -Е-маил адреса на подносителот на пријавата, преку која ќе се врши постапката. 6. Доказ за идентитет на физички лица: - копија од важечка лична карта или важечка патна исправа; - Е-маил адреса на подносителот на пријавата, преку која ќе се врши постапката.
27.05.2022 Повеќе
На 2 луѓе и се допаѓа ова