Упатство за користење на услугите


ЈПКД Онлајн се интегрирани онлјан услуги за потрошувачите на ЈПКД Комуналец - Полин за олеснето добивање и плаќање на сметките за водовод и канализација.

Услуги кои се достапни без регистрација на профил:
  • Брзо плаќање на фактури, без чекање ред во банка и без провизија
Услуги кои се достапни со регистрација на Мој ЈПКД:
  • Плаќање на фактури без чекање ред во банка и без провизија
  • Проверка на фактури
  • Превземање копија од фактура
  • Проверка на долг