За нас


 

Дејности

ЈПКД „ Комуналец-Полин“ Стар Дојран ги врши следните работи:

 

  1. Преработка и снабдување (дистрибуција) на вода за пиење;
  2. Собирање,транспорт и дистрибуција на комунален отпад;
  3. Одржување на јавна чистота;
  4. Одржување на паркови и зеленило;
  5. Одржување на водоводна и канализациона мрежа;
  6. Одржување на систем за заштита на Дојранското Езеро