За нас


За членови на Надзорниот Одбор на ЈПКД Комуналец-Полин Стар Дојран се именувани:

  1. Стојан Ајцев
  2. Габриела Алаванова
  3. Јоана Јанчева
  4. Иван Ајцев
  5. Дарко Јефтимов