26.09.2018 00:30:00
Поставени контејнери во с.Ѓопчели
Поставени контејнери на две локации во с.Ѓопчели
На 0 луѓе и се допаѓа ова