22.05.2023 22:33:00
Известување
ЈПКД „Комуналец-Полин“ Стар Дојран започнува со активности за откривање на непријавени водоводни приклучоци на водоснабдителниот систем и откривање на манипулации со водомерите и приклучоците од водомерните шахти од страна на корисниците на услугите кои имаат водоводен приклучок со водомерна шахта и водомер. Ги повикуваме сите корисници на услуги на водоснабдителниот систем кои имаат непријавен приклучок и неисправен водомер во рок од 15 дена да поднесат барање за приклучок на водоснабдителниот систем и барање за поставување на исправен водомер до ЈПКД „Комуналец-Полин „ Стар Дојран, во спротивно за сите случаи што ќе бидат откриени од овластените лица на ЈПКД „Комуналец-Полин“ Стар Дојран ќе бидат превземени понатамошни дејствија согласно Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води.
На 4 луѓе и се допаѓа ова