31.07.2018 22:49:00
Санација на дел од улица Илинденска во Стар Дојран
Се изврши санација на дел од улица Илинденска во Стар Дојран во должина од 40м. За оваа интервенција беа обезбедени финансиски средства и тоа: -54% собрани средства од засегнати граѓани од ул.Илинденска; -46% сопствено учество на Комуналец-Полин Стар Дојран Благодарност до граѓаните од ул.Илинденска за финансиската поткрепа.
На 25 луѓе и се допаѓа ова