03.07.2018 23:48:00
Бетонирање улица во населба "Карач" Стар Дојран
Бетонирана улица во должина од 150м во населба Карач, КО Стар Дојран
На 22 луѓе и се допаѓа ова