27.12.2018 21:17:00
Поставен нов пумпен агрегат во бунарско подрачје Деребаш
Успешно е извршено поставување на нов пумпен агрегат во бунар 1, Деребаш кој долго време беше надвор од употреба. Со тоа се обезбедени дополнителни количини вода за населено место Стар Дојран.
На 0 луѓе и се допаѓа ова