25.09.2018 23:30:00
Поставени контејнери во с.Црничани
Поставени контејнери на четири локации во с.Црничани
На 0 луѓе и се допаѓа ова